PPPGC พันธมิตรอันดับ 1
ในธุรกิจ ปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

PPPGC พันธมิตรอันดับ 1
ในธุรกิจ ปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โรงงานไฟฟ้าและไอน้า

PPPGC พันธมิตรอันดับ 1
ในธุรกิจ ปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โรงกลั่นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์
และโรงงานผลิตน้ามันโอเลอิน

PPPGC พันธมิตรอันดับ 1
ในธุรกิจ ปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล
และ โรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์

PPPGC พันธมิตรอันดับ 1
ในธุรกิจ ปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

คลังจัดเก็บน้ำมัน

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

เกิดจากการรวมพลังระหว่างกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตน้ำมันและน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของประเทศไทย 3 บริษัทเข้าด้วยกัน ได้แก่…
กลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด

โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ โครงการปาล์มน้ำมันครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ในอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกแบบและก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 และเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด Smart Complex

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการภายใต้หลักการ Zero Waste คือ การนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต มาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยไม่เกิดการสูญเสียและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างครบวงจรของปาล์มคอมเพล็กซ์อย่างยั่งยืน

ขนาดกำลังการผลิต 1,800 ตันทะลาย/วัน สกัดน้ำมันปาล์มดิบที่มีคุณภาพ ส่งต่อเป็นวัตถุดิบในกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และผลิตเป็นน้ำมันปาล์มโอเลอินเพื่อใช้ในการบริโภคต่อไป    

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

กำลังการผลิต 150 ตัน/วัน ดำเนินการผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค โดยน้ำมันปาล์มที่ได้จะจำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมและการบริโภคทั่วไป

โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และโรงงานผลิตน้ำมันโอเลอิน

การนำทะลายปาล์ม มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาด 7 เมกะวัตต์  และนำกลับไปเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อใช้ในสายการผลิตของปาล์มคอมเพล็กซ์ต่อไป

โรงงานไฟฟ้าและไอน้ำ

ด้วยเทคโนโลยีการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด จึงทำให้บริษัทสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้ถึง 520,000 ลิตร/วัน และสามารถผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ได้ถึง 45 ตัน/วัน

โรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลและโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์

สามารถจัดเก็บน้ำมันปาล์มดิบขนาดบรรจุ 100,000 ตัน ทำให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบรองรับการผลิตได้นานถึง  3 เดือน อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย ทำให้สามารถแข่งขันด้านราคาและส่งออกสู่ต่างประเทศได้      

คลังจัดเก็บน้ำมัน

ข่าวสาร / กิจกรรมเพื่อสังคม

ดูข่าวทั้งหมด
2

บทความ

9

ข่าวสาร

6

กิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวสาร 18 ตุลาคม 2021

“หยุดเชื้อ”…เพื่อทุกคน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 201 […]

ข่าวสาร 11 ตุลาคม 2021

๑๓ ตุลาคม

๑๓ ตุลาคม

ข่าวสาร 5 ตุลาคม 2021

Kick-off Go Live SAP S4/HANA

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายชัยทัศน์ วันชัย […]

ข่าวสาร 11 สิงหาคม 2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mot […]

ข่าวสาร 13 กรกฎาคม 2021

ทรงพระเจริญ

๑๓ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์ […]

สวัสดิการ

บรรยากาศในการทำงาน

ตำแหน่งว่าง

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)