PPPGC พันธมิตรอันดับ 1
ในธุรกิจ ปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

PPPGC พันธมิตรอันดับ 1
ในธุรกิจ ปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โรงงานไฟฟ้าและไอน้า

PPPGC พันธมิตรอันดับ 1
ในธุรกิจ ปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โรงกลั่นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์
และโรงงานผลิตน้ามันโอเลอิน

PPPGC พันธมิตรอันดับ 1
ในธุรกิจ ปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล
และ โรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์

PPPGC พันธมิตรอันดับ 1
ในธุรกิจ ปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

คลังจัดเก็บน้ำมัน

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

เกิดจากการรวมพลังระหว่างกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตน้ำมันและน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของประเทศไทย 3 บริษัทเข้าด้วยกัน ได้แก่…
กลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด

โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ โครงการปาล์มน้ำมันครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ในอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกแบบและก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 และเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด Smart Complex

Read More

ผลิตภัณฑ์และบริการ

กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการภายใต้หลักการ Zero Waste คือ การนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต มาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยไม่เกิดการสูญเสียและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างครบวงจรของปาล์มคอมเพล็กซ์อย่างยั่งยืน

ขนาดกำลังการผลิต 1,800 ตันทะลาย/วัน สกัดน้ำมันปาล์มดิบที่มีคุณภาพ ส่งต่อเป็นวัตถุดิบในกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และผลิตเป็นน้ำมันปาล์มโอเลอินเพื่อใช้ในการบริโภคต่อไป    

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

กำลังการผลิต 150 ตัน/วัน ดำเนินการผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค โดยน้ำมันปาล์มที่ได้จะจำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมและการบริโภคทั่วไป

โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และโรงงานผลิตน้ำมันโอลีอิน

การนำทะลายปาล์ม มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาด 7 เมกะวัตต์  และนำกลับไปเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อใช้ในสายการผลิตของปาล์มคอมเพล็กซ์ต่อไป

โรงงานไฟฟ้าและไอน้ำ

ด้วยเทคโนโลยีการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด จึงทำให้บริษัทสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้ถึง 520,000 ลิตร/วัน และสามารถผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ได้ถึง 45 ตัน/วัน

โรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลและโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์

สามารถจัดเก็บน้ำมันปาล์มดิบขนาดบรรจุ 100,000 ตัน ทำให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบรองรับการผลิตได้นานถึง  3 เดือน อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย ทำให้สามารถแข่งขันด้านราคาและส่งออกสู่ต่างประเทศได้      

คลังจัดเก็บน้ำมัน

ข่าวสาร / กิจกรรมเพื่อสังคม

ดูข่าวทั้งหมด
2

บทความ

26

ข่าวสาร

252

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม 27 มิถุนายน 2024

PPPGC จัดทำแผนด้านสุขภาพ หมู่ที่ 5 บ้านหินปิด

วันที่ 25 มิถุนายน 2567  คุณกฤษธณิน เอกพันธ์ ผู้จัดการฝ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

PPPGC มอบน้ำดื่ม (ตรามีสุข) ให้กับการแข่งขันฟุตบอล 7 คน การกุศลทุ่งสีเสียดคัพ

วันที่ 21 มิถุนายน 2567  คุณกฤษธณิน เอกพันธ์ ผู้จัดการฝ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

PPPGC ร่วมต้อนรับการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด(พชจ.) จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2567  คุณกฤษธณิน เอกพันธ์ ผู้จัดการฝ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

PPPGC มอบน้ำมันพืช (ตรามีสุข) “ปันน้ำใจ ให้ความสุขบางสะพานน้อยเมืองน่าอยู่” ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 19 มิถุนายน 2567  คุณกฤษธณิน เอกพันธ์ ผู้จัดการฝ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

PPPGC ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 15 มิถุนายน  2567  คุณนันทมนตร์  จันทร์ศิริกุล ผ […]

กิจกรรมเพื่อสังคม

PPPGC ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตปาล์มน้ำมันในโรงเรียนเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

วันที่ 13  มิถุนายน 2567คุ ณกฤษธณิน เอกพันธ์ ผู้จัดการฝ […]

สวัสดิการ

บรรยากาศในการทำงาน

ตำแหน่งว่าง

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)