ผลิตภัณฑ์และบริการ

คลังจัดเก็บน้ำมัน

สามารถจัดเก็บน้ำมันปาล์มดิบขนาด 100,000 ตัน ทำให้บริษัทฯมีวัตถุดิบรองรับการผลิตได้ถึง  3 เดือน ทั้งยังเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศ ทำให้สามารถแข่งขันด้านราคา และส่งออกสู่ต่างประเทศได้

Servcie and other

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)