ผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงงานไฟฟ้าและไอน้ำ

การนำทะลายปาล์ม ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาด 7 เมกะวัตต์  โดยทะลายปาล์มส่วนหนึ่งได้มาจากส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิต  และอีกส่วนหนึ่งได้จากการรับซื้อภายนอก  ทะลายปาล์มเหล่านี้จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการสับ เพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (biomass) ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ หลังจากนั้นจะถูกส่งกลับไปเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อใช้ในสายการผลิตของปาล์มคอมเพล็กซ์ต่อไป

Servcie and other

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)