ผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และโรงงานผลิตน้ำมันโอเลอิน

กำลังการผลิต 150 ตัน/วัน

ดำเนินการผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค โดยน้ำมันปาล์มที่ได้จะจำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมและการบริโภคทั่วไป

Servcie and other

น้ำมันปาล์มโอเลอิน (ROL)

เป็นกระบวนการนำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD-PO) มาแยกส่วนไขมันปาล์มบริสุทธิ์ออก เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มโอเลอิน (ROL) ลักษณะใสสีเหลืองทอง เหมาะสำหรับนำไปประกอบอาหารผัดหรือทอด

Download (PDF) Product Quality

น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD-PO)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ ( CPO)  เพื่อแยกกรดไขมันปาล์มให้ได้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์  มีลักษณะเป็นน้ำมันข้นสีเหลืองขุ่น  อุณหภูมิปกติและไม่มีสิ่งเจือปน ใช้สำหรับการทอดในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมผลิตบะหมี่ ขนมคบเคี้ยว เป็นต้น ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เนยเทียม ไอศกรีม นมข้นหวานและนมจืด Margarine Shortening Vanaspati สบู่ ฯลฯ

Download (PDF) Product Quality

ไขมันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD-PS)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกไขปาล์มบริสุทธิ์ออกจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์(RBD-PO) มีลักษณะกึ่งของเหลวสีขาว และจะมีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองเมื่ออุ่นด้วยความร้อน ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเนยเทียม Shortening อุตสาหกรรมผลิตครีมฉาบขนม ( Confectionery Fat) และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสบู่

Download (PDF) Product Quality

กรดไขมันปาล์ม (PFAD)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ภายหลังจากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)  มีลักษณะกึ่งของเหลว ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ เป็นวัตถุดิบในการผลิตวิตามิน E  และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมออรีโอเคมิคอล

Download (PDF) Product Quality

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)