ผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

กำลังการผลิต 1,800 ตันทะลาย/วัน

เป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่มีคุณภาพส่งต่อเป็นวัตถุดิบในกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์  และผลิตเป็นน้ำมันปาล์มโอเลอิน เพื่อใช้ในการบริโภคต่อไป    

Servcie and other

น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)

น้ำมันที่ได้จากการบีบผลปาล์มที่นึ่งสุกแล้ว มีลักษณะสีน้ำตาลแดง โดยน้ำมันปาล์มดิบที่ได้ ผ่านการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ ผลปาล์มสดที่สุกเต็มที่ เน้นความสดใหม่ของน้ำมันปาล์มดิบ ขั้นตอนการผลิตทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการผลิตต่อไป

  • FFA (Free Fatty Acid) ไม่เกิน 5%
  • Moisture and Impurity value ไม่เกิน 0.5%
  • Lodine value อยู่ในช่วง 50-55
  • Dobi ไม่ต่ำกว่า 2.00
Download (PDF) Product Quality

น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernels Oil)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม มีลักษณะเป็นน้ำมันขุ่น ณ อุณหภูมิปกติ ใช้ในวัตถุกระบวนการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ

Download (PDF) Product Quality

เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernels)

ส่วนที่อยู่ในสุดของผลปาล์ม มีลักษณะสีขาวขุ่น และค่อนข้างแข็ง โดยส่วนมากมักนำไปผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์ม ได้จากการกะเทาะกะลาและแยกเมล็ดในออกจากกะลา แล้วนำเข้าไซโลเพื่ออบไล่ความชื้น หลังจากนั้นจะได้น้ำมันเมล็ดในปาล์มที่ได้คุณภาพ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป

Download (PDF) Product Quality

กากเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Crack)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ภายหลังจากการสกัดน้ำมันออกจากเมล็ดในปาล์มแล้ว มีลักษณะเป็นเกร็ดละเอียด  มีสีน้ำตาลอ่อนเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

Download (PDF) Product Quality

กะลาปาล์ม (Palm Nut Shells)

เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นใยปาล์มที่ติดกับเปลือกด้านนอกสุด กับเมล็ดในปาล์มที่อยู่ด้านใน มีลักษณะเป็นเปลือกแข็งสีน้ำตาล โดยควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยความชื้นไม่เกิน 25% เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป

Download (PDF) Product Quality

เส้นใยปาล์ม (Palm Fiber)

เป็นส่วนที่ได้จากเปลือกที่ผ่านการสกัดน้ำมันออกแล้ว จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นการลดการซื้อพลังงานเชื้อเพลิงจากภายนอก

Download (PDF) Product Quality

ทะลายปาล์มเปล่า (Palm Empty Bunches)

เป็นส่วนของทะลายที่สลัดผลปาล์มร่วงออกจนหมดแล้ว โดยจะเข้ากระบวนการสับ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อเป็นการลดการซื้อพลังงานจากภายนอก และในส่วนน้ำเสียที่ได้จะเข้าสู่กระบวนต่อไป

 

Download (PDF) Product Quality

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)