ผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลและโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์

ด้วยเทคโนโลยีการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด จึงทำให้บริษัทสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้ถึง 520,000 ลิตร/วัน และสามารถผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ได้ถึง 45 ตัน/วัน ซึ่งเทคโนโลยีนี้ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำและช่วยลดการผลิตน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้นั้น  จะจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมทั่วประเทศ  ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ จะจำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหาร และยา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Servcie and other

น้ำมันไบโอดีเซล (B100)

เชื้อเพลิงเหลวที่ได้จากการนำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ มาทำปฏิกิริยาทางเคมีทรานเอสเทอริฟิเคชั่น(Transesterification) ร่วมกับเมทานอล  จนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล เรียกว่า “ไบโอดีเซล” หรือ “B100” มีลักษณะสีขาวใส  มีคุณสมบัติการเผาไหม้เหมือนกับดีเซลจากปิโตรเลียมมาก และสามารถใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งการใช้น้ำมันไบโอดีเซล จะช่วยลดมลพิษทางอากาศ เพราะสามารถย่อยสลายเองได้ตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 

Download (PDF) Product Quality

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerin)

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerin) มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสหวาน สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และน้ำ แต่ไม่ละลายในไขมัน เนื่องจากกลีเซอรีนมีคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลายจึงสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารเคมีอื่นๆ ได้ มักนิยมใช้มากในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง สบู่ เป็นต้น

โดยกลีเซอรีนบริสุทธิ์เกิดจากการนำกลีเซอรีนดิบ (Raw Glycerin) ที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมาผ่านกระบวนการกลั่นกลีเซอรีน (Glycerin Refining Process) จนได้เป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerin) และเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมในสินค้าหลากหลายประเภท เช่น เครื่องสำอาง สินค้าเวชภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสีฟัน เป็นต้น

Download (PDF) Product Quality

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)