ข่าวสาร / กิจกรรมเพื่อสังคม

พีพีพีจิตสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด “แบ่งปันสุข ให้ทุกรอยยิ้ม” เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

26 เมษายน 2021

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด จัดกิจกรรม “แบ่งปันสุข ให้ทุกรอยยิ้ม” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีดีที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม และสร้างรอยยิ้มให้กับคนในชุมชน ณ หมู่ 5 บ้านหินปิด ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

นำทีมโดย นายชัยทัศน์ วันชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ

ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อใช้เป็นอาหารรับประทานกันอย่างยั่งยืน รวมถึงได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านหินปิด

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สร้างรอยยิ้มให้คนในชุมชน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แชร์ข่าวสารนี้ :

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)