ข่าวสาร / กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน 9001:2015

29 กันยายน 2020

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้จัดทำเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพคณะทำงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบคุณภาพ  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

แชร์ข่าวสารนี้ :

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)