ข่าวสาร / กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ร่วมงานบุญประเพณีทอดกฐินประจำปี

6 พฤศจิกายน 2021

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ร่วมสนับสนุน น้ำมันปาล์มมีสุข เพื่อใช้ในการประกอบอาหารถวายเป็นภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

และผู้ร่วมงานบุญประเพณีทอดกฐิน ณ วัดสามพระยาวรวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวสารนี้ :

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)