ข่าวสาร / กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม ในโครงการ “PPP แบ่งปันสุขให้ทุกรอยยิ้ม” และ “โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน”

11 พฤษภาคม 2021

โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิดแบ่งปัน สนับสนุน ช่วยเหลือสังคม และสร้างความสุขให้คนในชุมชม

นำโดยทีม CSR ตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปมอบของอุปโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แชร์ข่าวสารนี้ :

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)