ข่าวสาร / กิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนปั๊มสารเคมีให้กับหมู่ที่ 5 บ้านหินปิด

8 ตุลาคม 2020

เนื่องจากที่ผ่านมา น้ำประปาของหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหินปิด ได้มีสิ่งสกปรกเจือปนเข้าไปในน้ำที่ใช้ในการอุปโภค ส่งผลให้น้ำประปามีกลิ่นเหม็น ไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านหินปิด จึงได้สนับสนุปั๊มเติมสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และสารเคมีที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถนำน้ำประปากลับมาใช้การอุปโภคต่อไป

แชร์ข่าวสารนี้ :

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)