ข่าวสาร / กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม 8 ตุลาคม 2020

สนับสนุนปั๊มสารเคมีให้กับหมู่ที่ 5 บ้านหินปิด

เนื่องจากที่ผ่านมา น้ำประปาของหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหิน […]

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)