ร่วมงานกับเรา

แบบฟอร์มการสมัคร


  ข้อมูลทั่วไป

  การศึกษาระดับ ปวส.

  การศึกษาระดับปริญญาตรี

  การศึกษาระดับปริญญาโท

  การศึกษาระดับปริญญาเอก

  ประสบการณ์การทำงาน


  * แนบไฟล์ (.pdf, .doc, .docx)

  บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

  321 หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
  โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)